Jouw rol

Je zorgt voor een weldoordacht strategisch beleid binnen de groep en tevens voor de concrete invulling van dit beleid binnen de verschillende HR domeinen zoals daar zijn:  

 • Employer Branding: samen met de lokale HR verantwoordelijken, het marketingdepartement en externe partners zorgen voor een consistente communicatie met de arbeidsmarkt
 • War for talent: beleid en acties ontwikkelen om het gepaste nieuwe talent te vinden, maar ook om het bestaande (top)talent te behouden teneinde de organisatie verder te laten groeien
 • Organisatieontwikkeling: erop toezien en ondersteuning verlenen aan het management om de organisatiestructuur steeds in overeenstemming met de strategie en marktomstandigheden te laten zijn.
 • Succession Planning: ervoor zorgen dat er voor elke (toekomstige) vacature van een (internationale) sleutelfunctie een eigen medewerker opgeleid is/wordt voor invulling van deze functie.
 • Opleidingen en trainingen: erop toezien dat de medewerkers adequaat opgeleid en getraind worden/ zijn om de duurzaam winstgevende groei te blijven realiseren.
 • Performance Management Reviews: erop toezien dat een uniform performance management review systeem uitgerold wordt in de Poppies groep 
 • Compensation & Benefits: harmoniseren/ afstemmen van het C&B kader in de verschillende landen met respect voor de lokale gebruiken

Je geeft leiding aan het Belgische HR team en bent voor België ook het aanspreekpunt voor de onderhandelingen met de syndicale vertegenwoordigers.


Jouw profiel

 • Je genoot een universitaire opleiding (Rechten/Personeelsbeleid)
 • Je kan een uitgebreide, relevante HR ervaring op directieniveau voorleggen met bewezen resultaten bij voorkeur in een internationale verkoop- en productie foodomgeving (minimaal 5 jaar op directieniveau)
 • Je bent vertrouwd met het werken in een omgeving met hiërarchische en functionele verantwoordelijkheidsopdeling
 • Je bent dynamisch, doortastend en gedreven
 • Je bent een goede onderhandelaar die maximaal gaat voor win/win relaties en daarbij de belangen van Poppies niet uit het oog verliest
 • Je kan inspireren en uitstekend leidinggeven aan een enthousiaste groep HR medewerkers

Iets voor jou? Stuur jouw cv naar patrick.reekmans [at] poppies.com